Hrádok Šiance - Châteaux slovaques

Hrádok Šiance

Château dépéri
Château dépéri
Municipalité Slovenské Pravno
Département Turčianske Teplice
Région Žilina

Discussion

Jana       13.05.2017  06:29:19
Okolo roku 1000 sa predpokladá staroslovanské drevené opevnenie na Šiancoch, ktoré sa pôvodne nazývalo Hradisko. Jeho pozostatky boli zistené pri archeologickom prieskume. Pravdepodobne niekedy v 11. - 12. storočí bol na mieste Hradiska postavený murovaný hrad. Zvyšky kamenných múrov s vežou tu stáli ešte v 50-tych rokoch 20. storočia.