Hrádok Šiance - Châteaux slovaques

Hrádok Šiance

Château dépéri
Château dépéri
Municipalité Slovenské Pravno
Département Turčianske Teplice
Région Žilina

Discussion

František     24.04.2020  20:52:51
Kopec Šiance sa nachádza asi 6,5km od Slovenského Pravna smerom na Martin,tesne pred obcou Moškovec, po pravej strane, nad cintorínom. Na jeho vrchole sú badateľné zvyšky obvodového múru, alebo valu, rozmerov asi18x16m.
Jana       13.05.2017  06:29:19
Okolo roku 1000 sa predpokladá staroslovanské drevené opevnenie na Šiancoch, ktoré sa pôvodne nazývalo Hradisko. Jeho pozostatky boli zistené pri archeologickom prieskume. Pravdepodobne niekedy v 11. - 12. storočí bol na mieste Hradiska postavený murovaný hrad. Zvyšky kamenných múrov s vežou tu stáli ešte v 50-tych rokoch 20. storočia.