Kúrie v Malom Čepčíne - Châteaux slovaques

Kúrie v Malom Čepčíne

Malý Čepčín

Castel
Castel
Municipalité Malý Čepčín
Département Turčianske Teplice
Région Žilina