Kúria vo Veľkom Čepčíne - Châteaux slovaques

Kúria vo Veľkom Čepčíne

Veľký Čepčín

Castel
Castel
Municipalité Veľký Čepčín
Département Turčianske Teplice
Région Žilina