Kúria v Keviciach - Châteaux slovaques

Kúria v Keviciach

Kevice, Bodorová

Castel
Castel
Municipalité Bodorová
Département Turčianske Teplice
Région Žilina