Hrádok Košúty - Châteaux slovaques

Hrádok Košúty

Château dépéri
Château dépéri
Municipalité Košúty
Département Martin
Région Žilina

Discussion

Hradar     04.06.2023  17:42:10
Zrejme nejde o lokalitu hrádku, ale o prirodzený pahorok. Dnes zbytky cintorína - hľadali tam Attilov hrob.
argus123     03.06.2023  10:10:26
Nachadza sa priamo v mestskej časti Martina pri sídlisku Košúty II