Kúria v Trnove - Slovak castles

Kúria v Trnove

Trnovo

Manor-house
Manor-house
Municipality Trnovo
Martin district
Žilina county

Pictures