Kúria vo Folkušovej - Slovak castles

Kúria vo Folkušovej

Folkušová

Manor-house
Manor-house
Municipality Folkušová
Martin district
Žilina county

Pictures