Kúria v Strážoch - Slovak castles

Kúria v Strážoch

Stráže, Krakovany

Manor-house
Manor-house
Municipality Krakovany
Piešťany district
Trnava county