Kúria v Krajnom - Slovak castles

Kúria v Krajnom

Krajné

Manor-house
Manor-house
Municipality Krajné
Myjava district
Trenčín county