Kúria v Očkove - Slovak castles

Kúria v Očkove

Očkov

Manor-house
Manor-house
Municipality Očkov
Nové Mesto nad Váhom district
Trenčín county

Pictures