Kúria v Piešťanoch - Slovak castles

Kúria v Piešťanoch

Piešťany

Manor-house
Manor-house
Municipality Piešťany
Piešťany district
Trnava county

Pictures