Kúria v Piešťanoch - Châteaux slovaques

Kúria v Piešťanoch

Piešťany

Castel
Castel
Municipalité Piešťany
Département Piešťany
Région Trnava