Kúria v Strážoch - Châteaux slovaques

Kúria v Strážoch

Stráže, Krakovany

Castel
Castel
Municipalité Krakovany
Département Piešťany
Région Trnava