Kúria v Strážoch - Slowakische Burgen

Kúria v Strážoch

Stráže, Krakovany

Gutshof
Gutshof
Gemeinde Krakovany
Bezirk Piešťany
Kreis Trnava