Poľovnícky kaštieľ na Kamennom Stole - Châteaux slovaques

Poľovnícky kaštieľ na Kamennom Stole

Kamenný Stôl, Moravany nad Váhom

Castel
Castel
Municipalité Moravany nad Váhom
Département Piešťany
Région Trnava

Discussion

Jana       13.04.2017  19:35:40
Renesančný kaštieľ zo 16. stor.