Kúria v Beckovskej Vieske - Slovak castles

Kúria v Beckovskej Vieske

Beckovská Vieska, Kočovce

Manor-house
Manor-house
Municipality Kočovce
Nové Mesto nad Váhom district
Trenčín county

Pictures