Kaštieľ v Kochanovciach - Slovak castles

Kaštieľ v Kochanovciach

Kochanovce, Adamovské Kochanovce

Municipality Adamovské Kochanovce
Trenčín district
Trenčín county
Manor-house Manor-house
Kochanovce
Kochanovce
©  Jofo  07.2006
All pictures (2)

Pictures