Kúria v Zlatovciach - Slovak castles

Kúria v Zlatovciach

Zlatovce, Trenčín

Manor-house
Manor-house
Municipality Trenčín
Trenčín district
Trenčín county