Mestské hradby v Beckove - Slovak castles

Mestské hradby v Beckove

City walls
City walls
Municipality Beckove
Nové Mesto nad Váhom district
Trenčín county