Kúria v Beckovskej Vieske - Châteaux slovaques

Kúria v Beckovskej Vieske

Beckovská Vieska, Kočovce

Castel
Castel
Municipalité Kočovce
Département Nové Mesto nad Váhom
Région Trenčín