Kúria v Novom Meste nad Váhom - Châteaux slovaques

Kúria v Novom Meste nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Castel
Castel
Municipalité Nové Mesto nad Váhom
Département Nové Mesto nad Váhom
Région Trenčín