Kúria v Beckovskej Vieske - Slowakische Burgen

Kúria v Beckovskej Vieske

Beckovská Vieska, Kočovce

Gutshof
Gutshof
Gemeinde Kočovce
Bezirk Nové Mesto nad Váhom
Kreis Trenčín