Kúria v Chrasti - Slovak castles

Kúria v Chrasti

Chrasť, Bajč

Manor-house
Manor-house
Municipality Bajč
Komárno district
Nitra county

Pictures

Discussion

Gabriel     23.05.2015  10:07:39
Stoji tu kuria správcu arcibiskupského majera, dnes v sukromnych rukach.