Kúria v Chrasti - Châteaux slovaques

Kúria v Chrasti

Chrasť, Bajč

Castel
Castel
Municipalité Bajč
Département Komárno
Région Nitra

Discussion

Gabriel     23.05.2015  10:07:39
Stoji tu kuria správcu arcibiskupského majera, dnes v sukromnych rukach.