Kúria v Chrasti - Slowakische Burgen

Kúria v Chrasti

Chrasť, Bajč

Gutshof
Gutshof
Gemeinde Bajč
Bezirk Komárno
Kreis Nitra

Diskussion

Gabriel     23.05.2015  10:07:39
Stoji tu kuria správcu arcibiskupského majera, dnes v sukromnych rukach.