Chrasť - Slovak castles

Kúria v Chrasti

Chrasť, Bajč

Discussion

Gabriel     23.05.2015  10:07:39
Stoji tu kuria správcu arcibiskupského majera, dnes v sukromnych rukach.

Feedback adding

Name*:
E-mail:
Feedback*:
Fields signed * are obligatory!