Kúria vo Vlkanove - Slovak castles

Kúria vo Vlkanove

Vlkanovo, Bajč

Manor-house
Manor-house
Municipality Bajč
Komárno district
Nitra county

Pictures

Discussion

Gabriel     23.05.2015  11:28:12
kuria je zburana