Kúria v Dvoroch nad Žitavou - Slovak castles

Kúria v Dvoroch nad Žitavou

Dvory nad Žitavou

Manor-house
Manor-house
Municipality Dvory nad Žitavou
Nové Zámky district
Nitra county

Pictures

Discussion

Hlupak     12.05.2019  09:57:59
*veľmi pomáša na kaštieľ alebo kúriu
Hlupak     12.05.2019  09:57:22
Na Veľkej komárňanskej ulici, neďaleko kruhového objazdu, je budova, ktorá sa beľmi
Gabriel     27.05.2017  09:09:56
http://www.dvory.sk/sk/pamatihodnosti-obce/
Gabriel     12.09.2012  06:45:24
Zachovala sa Fogarassy kuria, ostatne 4 kurie zrejme zanikli. V kurii je pohostinstvo, farby/laky/drogeria, maso/udeniny a stavkova kancelaria.