Kaštieľ v Tomášove - Slovenské hrady

Kaštieľ v Tomášove

Tomášov

Kaštieľ Kaštieľ
 
maps.google.com
Tomášov - barokový, barokovo-klasicisticky upravený kaštieľ
Tomášov - barokový, barokovo-klasicisticky upravený kaštieľ
©  Jofo  05.2002
Všetky obrázky (139)

Barokovo-klasicistický kaštieľ

Barokovo-klasicistický kaštieľ v rozsiahlom parku na okraji obce.

História

Kaštieľ dala postaviť rodina Jeszenákovcov v barokovom slohu v roku 1736. V poslednej tretine 18. storočia ho barokovo-klasicisticky upravili. V 1. polovici 19. storočia kaštieľ prešiel ako veno do majetku rodiny Draskóczyovcov a v 2. polovici 19. storočia tiež venom do rúk rodiny Vayovcov. Roku 1908 kaštieľ spolu s veľkostatkom kúpil Rudolf Strasser, potomkom ktorého patril do roku 1946. Počas I. svetovej vojny bola v kaštieli vojenská nemocnica pre ranených vojakov cisársko-kráľovskej armády. V 40. a 50. rokoch 20. storočia Strasserovci poskytovali turistom bohato zariadené izby na ubytovanie. Po roku 1946 bola v kaštieli škola a rôzne inštitúcie. Roku 1953 bol kaštieľ upravený a nadstavovaný v duchu historického romantizmu. Kaštieľ sa stal sídlom detského domova, neskôr výchovného ústavu pre chlapcov, ktorý sem premiestnili z Hlohovca. Roku 1993 Strasserovci (z Gyöváru) v rámci reštitúcie získali kaštieľ späť, ale zariadili si tu iba niekoľko izieb, v ostatných priestoroch ústav ponechali.

Exteriér a interiér

Rozsiahla dvojpodlažná stavba s pôdorysom tvaru U, situovaná v parku. Hlavná fasáda s mierne vystupujúcimi rizalitmi, dvoma bočnými a jedným stredným, ktorý je zakončený trojuholníkovým tympanónom. Stredný rizalit so segmentovo zakončeným vchodom, na poschodí členený pilastrami, má balkón, ktorý spočíva na združených stĺpoch. Aj na dvorovej fasáde je plytký rizalit zakončený tympanónom, pred ktorým je stĺpový portikus s balkónom. Okná tohto rizalitu majú polkruhové zakončenie. Rizality na poschodí členia pilastre s iónskou hlavicou, nad oknami poschodia sú rozviliny a podvlysy zdobené girlandami. Stredný rizalit má segmentovo zakončený vchod, na poschodí je uložený na združených stĺpoch. Z fasády východného krídla vystupuje kaplnka s polygonálnym uzáverom. Prízemie budovy člení pásová rustika a od poschodia ho oddeľuje kordónová rímsa. Okná sú v šambránach s nadokennými a podokennými rímsami. Frontóny v rizalite na poschodí majú tvar vejára. Nad oknami bočného krídla na poschodí sú štukou zdobené supraporty. Neobarokovou úpravou, najmä ornamentálnymi prvkami, boli pozmenené hlavne vstupné časti. Budovu kryje valbová strecha, na rizalitoch manzardová.

Vstupný priestor tvorí široký vestibul, zaklenutý striedavo pruskými a českými klenbami, ktoré spočívajú na pilieroch. Na poschodie vedie dva razy zalomené schodište. Miestnosti kaštieľa zaklenuté pruským a českými klenbami aj rovným stropom.

Pri kaštieli sa pomerne dobre zachoval rozsiahly anglický park.

Zaniknutý kaštieľ

V monografii Bratislavskej župy Borovszkého sa v obci spomína ešte jeden kaštieľ postavený asi Jeszenákovcami v 1. polovici 19. storočia, neskôr patril Vayovcom. Miesto, kde táto budova stála, ani jej vzhľad sa nepodarilo zistiť. Buď zanikla bez stopy, alebo bola úplne prestavaná a stratila výzor kaštieľa.

Literatúra:
Súpis pamiatok na Slovensku
Eva Križanová, Blanka Puškárová - Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, Turistický lexikón, Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo, Bratislava 1990
Tomášov pozoruhodnosti, Malá vlastivedná knižnica 61. číslo, Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo, 1997

Diskusia

Gabriel     06.09.2017  10:34:45
https://plus7dni.pluska.sk/Relax/Tu-sa-sobasia-celebrity!-Ako-vyzera-a-kolko-vlastne-stoji-kastiel-v-Tomasove
Gabriel     06.08.2017  09:13:37
http://www.hotelkastiel.sk/umenie-a-elegancia
Gabriel     22.04.2017  18:18:51
Minuly rok v decembri som aml moznost byt na prehliadke tohto kastiela, je tam co obdivovat.
Gabriel     12.12.2016  08:25:02
http://www.casopiseurostav.sk/galeria-stavieb/architektura-na-slovensku/galeria2012/art-hotel-kastiel
Gabriel     12.12.2016  08:24:45
http://burlivevino.markiza.sk/aktualne/1818072_kastiel-je-miesto-kde-sa-vsetko-deje-ako-vyzera-jeho-interier