Kaštieľ Malinovo

Kaštieľ na mieste hradu alebo inej fortifikácie Kaštieľ na mieste hradu alebo inej fortifikácie
 
maps.google.com
Malinovo
Malinovo
©  Jofo  05.2002
Všetky obrázky (11)
Neskororenesančný kaštieľ z poslednej tretiny 17. storočia. (roku 1677), postavený na mieste zaniknutého hradu, klasicisticky upravený v 1. polovici 19. storočia.

Poloha

V západnej časti Podunajskej nížiny, na Žitnom ostrove, v obci Malinovo (predtým Eberhard, 128 m n.m.)

História

Vodný hrad v Malinove sa spomína už v roku 1209. Je to zároveň prvá písomná zmienka o obci Malinovo (vtedy Ybreharth).    Viac...

Súčasná podoba

Kaštieľ tvorí dvojpodlažná štvorkrídlová budova s ústredným nádvorím, v nárožiach ktorého sú polkruhové prístavby. Hlavná fasáda je klasicistická, má mierne vystupujúci stredný rizalit s tympanónom. Pred tympanónom je balkón postavený na štyroch železných stĺpoch. Z pravidelného pôdorysu kaštieľa na východnom krídle silne vystupuje pôvodne renesančná kaplnka z roku 1677 ako to datuje letopočet pod lunetovou klenbou kaplnky.

Súčasný stav

V priestoroch kaštieľa je Združená stredná škola záhradnícka Gustáva Čejku, ktorej korene siahujú do obdobia prvej českoskovenskej republiky (v roku 1923 bola zriadená Štátna zemědelská škola v Eberharte). Kaštieľ je obkolesený rozsiahlym anglickým parkom s cudzokrajnými drevinami, ktorý je prístupný verejnosti.

Prístup

V centre Malinova po pravej strane hlavnej cesty (zo smeru od obce Most pri Bratislave) je veľký park, v ktorom sa nachádza kaštieľ. Pred vchodom do parku možno parkovať.

Literatúra:
Eva Križanová, Blanka Puškárová, Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, Turistický lexikón, Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo, Bratislava, 1990
Štefan Pisoň, Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, Osveta, Martin, 1983
Súpis pamiatok na Slovensku

Diskusia

Peter     13.03.2017  20:46:57
v roku 2010 sa stredná škola z kaštieľa odsťahovala a dnes sídli vo vlastnej budove len pár metrov od historického kaštieľa
Gabriel     10.03.2017  17:31:03
http://www.pluska.sk/regiony/zapadne-slovensko/studenti-budu-rozhodovat-tom-ako-bude-vyzerat-park-kastiel-ktorom-prechadzal-sam-roosewelt.html
Gabriel     29.06.2016  13:30:23
ZVAROVÁ, Zuzana - JANURA, Tomáš. Kaštieľ a park v Malinove. In Kaštiele a kúrie bratislavskej župy. - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2012, s. 100-109. ISBN 978-80-971035-4-5. Typ: BEF
Gabriel     28.06.2016  10:27:41
JANURA, Tomáš. Aponiovské rezidencie v Lieskovom, Jablonici, Malinove a Bratislave [Residenzen der Adelsfamilie Apponyi in Lieskové, Jablonica, Malinovo und Bratislava (Preßburg)]. In Aponiovci v dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2015, s. 17-34. ISBN 978-80-8149-051-4. (APVV- 0119-11 : Slovensko v 19. storočí). Typ: AEDA
Gabriel     20.06.2016  11:18:57
Revue Pamiatky a múzeá - 2/2014 - Zuzana Zvarová – Tomáš Janura – Miroslav Matejka Kaštieľ v Malinove – premeny hradu