Bratislavský hrad

Hrad Hrad
 
maps.google.com
Bratislavský hrad - pohľad spoza Dunaja
Bratislavský hrad - pohľad spoza Dunaja
©  Jofo  06.2003
Všetky obrázky (138)
Hrad známy od začiatku 10. storočia, postavený na starom slovanskom hradisku z 9. storočia, v rokoch 1956-1968 zrekonštruovaný.

Ďalšie názvy

Bratislava; 907 Braslavespurch, Brezalauspurc, 1002 Poson, 1042 Prezesburg, 1045 Bosenburg, 1048 Brecesburg; maď. Pozsony, nem. Pressburg, star. slov. Prešporek, Prešporok

Poloha

Na najjužnejšom výbežku pohoria Malé Karpaty, nad riekou Dunaj v centre Bratislavy (mestská časť Staré Mesto).

História

Prvé stopy osídlenia hradného kopca siahajú až do mladšej doby kamennej.

Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 907. V Salzburských análoch sa spomína bitka medzi maďarskými a bavorskými vojskami pod hradom. Po nej víťazní Maďari obsadili východnú časť Veľkej Moravy čím nastal rozpad Veľkomoravskej ríše.    Viac...

Súčasný stav

Hrad je prístupný verejnosti. V súčastnosti sú na hrade expozície Slovenského národného múzea a reprezentačné priestory prezidenta a parlamentu Slovenskej republiky.

Prístup

Najkratší prístup je zo zastávok mestskej hromadnej dopravy Hrad alebo Zámocká. Trochu dlhšia cesta je zo zastávok Zochova a Nový most. Podrobnejšie informácie o mestskej hromadnej doprave na www.imhd.sk.

Literatúra:
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike, Slovenský úrad geodézie a kartografie v Slovenskej kartografii, Bratislava, 1990
Hrady a zámky na Slovensku, AB ART press
Štefan Pisoň, Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, Osveta, Martin, 1983
Eva Križanová, Blanka Puškárová, Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, Turistický lexikón, Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo, Bratislava, 1990

Odkazy na iné stránky

Diskusia

Gabriel     02.03.2017  18:14:52
http://www.teraz.sk/kultura/kelti-v-bratislave-vystava-bratislava/246334-clanok.html
Gabriel     03.12.2016  12:41:28
https://www.facebook.com/276047243005/photos/pcb.10154713866603006/10154713862863006/?type=3&theater
Gabriel     27.11.2016  09:30:45
http://www.teraz.sk/ekonomika/hradne-priestory-prenajali-na-vianocn/229863-clanok.html
Gabriel     27.11.2016  09:30:33
http://www.teraz.sk/regiony/a-danko-zaklada-tradiciu-vianocnych/228312-clanok.html
Gabriel     08.08.2016  05:56:05
https://www.facebook.com/276047243005/photos/a.10154198417258006.1073741896.276047243005/10154355820933006/?type=3&theater