Rímske opevnenie Gerulata - Slovenské hrady

Rímske opevnenie Gerulata

Rímske opevnenie Rímske opevnenie
 
maps.google.com
Gerulata
Gerulata
©  Jofo  06.2006
Všetky obrázky (1)
Zvyšky rímskeho vojenského tábora z 2.-4. storočia odkryté na mieste zaniknutého Rusovského hradu.

História

V prvých štyroch storočiach nášho letopočtu sa severná hranica Rímskej ríše posunula k strednému toku Dunaja. Rusovce sa tak ocitli v rímskej provincii Panónia spravovanej z neďalekého Carnunta. Rimania tu postavili vojenský tábor Gerulata a začlenili ho do obranného systému Limes Romanus, ktorý zabezpečoval severnú hranicu impéria pred nájazdmi germánskych kmeňov.

Literatúra:
Slovensko-rakúsko-maďarské Podunajsko, DAJAMA

Poloha

V juhozápadnej časti Podunajskej nížiny, na pravom brehu rieky Dunaj, na okraji obce Rusovce (Bratislava - mestská časť Rusovce).

Súčasný stav

Na mieste Gerulaty sa v súčasnosti nachádza múzeum, ktorého najzachovalejšiu pamiatku predstavuje kvadratická stavba. Má rozmery 30 x 30 metrov a obvodový múr široký až 2,4 metra. Vežovitá stavba stojí na 12 pilieroch, v strede sa nachádza asymetricky orientovaná studňa a v južnom krídle stavby bola preskúmaná neskoroantická dlažba.

Múzeum Antická Gerulata, externá expozícia Múzea Mesta Bratislavy
Gerulatská 69, Bratislava - Rusovce
Tel. +421 2 6285 9332

Návštevné hodiny: máj - september (okrem pondelka) 10:00 - 17:00

Prístup

Zo smeru od Bratislavy po Rusovskej ceste, v Rusovciach zákrutou doľava na Balkánsku ulicu, ktorá prechádza celou obcou. Na najbližšej križovatke, pri miestnom úrade odbočíme doľava. Pred miestnym úradom je parkovisko. Z parkoviska ďalej po Gerulatskej ulici, z pravej strany obídeme kostol a kúsok za kostolom na konci Gerulatskej ulice sa nachádza Gerulata.

Diskusia

Gabriel     12.09.2017  13:29:38
https://www.facebook.com/events/114889959229924/?acontext={%22ref%22%3A%224%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22308%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22}
Gabriel     01.08.2016  17:23:21
https://dennikn.sk/blog/gerulata-ako-sucast-rimskej-rise-1-cast-objavenie-stavebne-etapy-dislokovane-jednotky/
Gabriel     13.04.2012  21:16:16
Zaujime miesto po rimanoch, dobre zakonzervovane s malou expoziciou.
Bel       15.01.2007  11:45:33
Tento historický objekt sa nachádza v mojom rodisku a chodím ho navštevovať aspoň 1x do roka. S dobrým výkladom sa dozviete nielen veľa o Rimanoch, ktorí tu bývali, ale aj niečo o kaštieli a iné zaujímavosti.