Rímske opevnenie Gerulata - Châteaux slovaques

Rímske opevnenie Gerulata

Municipalité Bratislava
Département Bratislava
Région Bratislava
Fortification romaine Fortification romaine
 
maps.google.com
Gerulata
Gerulata
©  Jofo  06.2006
Toutes images (1)

Discussion

Gabriel     12.09.2017  13:29:38
https://www.facebook.com/events/114889959229924/?acontext={%22ref%22%3A%224%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22308%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22}
Gabriel     01.08.2016  17:23:21
https://dennikn.sk/blog/gerulata-ako-sucast-rimskej-rise-1-cast-objavenie-stavebne-etapy-dislokovane-jednotky/
Gabriel     13.04.2012  21:16:16
Zaujime miesto po rimanoch, dobre zakonzervovane s malou expoziciou.
Bel       15.01.2007  11:45:33
Tento historický objekt sa nachádza v mojom rodisku a chodím ho navštevovať aspoň 1x do roka. S dobrým výkladom sa dozviete nielen veľa o Rimanoch, ktorí tu bývali, ale aj niečo o kaštieli a iné zaujímavosti.