Rusovský hrad - Slovenské hrady

Rusovský hrad

Zaniknutý hrad
Zaniknutý hrad
obec Rusovce
Okres Bratislava
Bratislavský kraj

Ďalšie názvy

Ruský hrad; 1258 Vruzwar, 1401 Orozwar, 1423 Karolburg, 1449 Kerhenburg alias Orozwar; maď. Oroszvár, nem. Karlburg

História

Rusovský hrad vystavali v 13. storočí pravdepodobne na kopci Bergl, ktorý umelo navŕšili na zvyšky rímskych stavieb vojenského tábora Gerulata. Prvá zmienka pochádza z roku 1266, keď uhorský kráľ Belo IV. daroval obec i hrad stajníkovi a trenčianskemu županovi Herrardovi Hédervárimu.

Poloha

Pravdepodobne v juhozápadnej časti Podunajskej nížiny, na pravom brehu rieky Dunaj na mieste rímskeho vojenského tábora Gerulata.

Literatúra:
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike, Slovenský úrad geodézie a kartografie v Slovenskej kartografii, Bratislava, 1990
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku

Diskusia

Filip     09.02.2020  11:11:36
Nepísal som pravdu. Ale ak by niekoho zaujímalo, tak na Gerulate neostali zvyšky stojaceho stredovekého hradu. Hrad vznikol v 13. storočí, keď už žili konkrétni ľudia a hrad bol významnou hraničnou pevnosťou v Uhorskom kráľovstve. Priamo na zvyškoch antickej Gerulaty je doložené slovanské osídlenie - chaty, jednoduché príbytky.
Filip       13.02.2017  18:05:33
V bratislavských Rusovciach je Rusovský kaštieľ (bývalý hrad) a rímsky vojenský tábor Gerulata, kde bol kastel. Obidve sú od seba dosť ďaleko... Tu je písané o Rusovskom kaštieli, bývalom hrade. https://sk.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1tie%C4%BE_v_Rusovciach
Filip     13.02.2017  17:49:27
Milý Jofo, toto si prečítaj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1tie%C4%BE_v_Rusovciach
Filip       11.02.2017  18:10:26
Chcem len upozorniť na chybu - z hradu Rusovce je dnes Rusovský kaštieľ (Bratislava - Rusovce)...
Jofo: Nie, hrad bol na mieste Gerulaty.
Milan       26.09.2011  17:10:15
Hrádok bol skutočne na mieste Gerulaty. Umelo navršený pahorok bol v záujme prezentácie rímskej stavby zlikvidovaný. Dokonca buldozerom.