Rusovský hrad - Slovak castles

Rusovský hrad

Perished castle
Perished castle
Municipality Rusovce
Bratislava district
Bratislava county

Discussion

Filip       13.02.2017  18:05:33
V bratislavských Rusovciach je Rusovský kaštieľ (bývalý hrad) a rímsky vojenský tábor Gerulata, kde bol kastel. Obidve sú od seba dosť ďaleko... Tu je písané o Rusovskom kaštieli, bývalom hrade. https://sk.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1tie%C4%BE_v_Rusovciach
Filip     13.02.2017  17:49:27
Milý Jofo, toto si prečítaj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1tie%C4%BE_v_Rusovciach
Filip       11.02.2017  18:10:26
Chcem len upozorniť na chybu - z hradu Rusovce je dnes Rusovský kaštieľ (Bratislava - Rusovce)...
Jofo: Nie, hrad bol na mieste Gerulaty.
Milan       26.09.2011  17:10:15
Hrádok bol skutočne na mieste Gerulaty. Umelo navršený pahorok bol v záujme prezentácie rímskej stavby zlikvidovaný. Dokonca buldozerom.