Kúria v Mliečne - Slovak castles

Kúria v Mliečne

Mliečno, Šamorín

Manor-house
Manor-house
Municipality Šamorín
Dunajská Streda district
Trnava county