Kúria v Rasticiach - Slovak castles

Kúria v Rasticiach

Rastice, Zlaté Klasy

Manor-house
Manor-house
Municipality Zlaté Klasy
Dunajská Streda district
Trnava county