Kúria v Rasticiach - Châteaux slovaques

Kúria v Rasticiach

Rastice, Zlaté Klasy

Castel
Castel
Municipalité Zlaté Klasy
Département Dunajská Streda
Région Trnava