Pevnosť Podunajské Biskupice - Slovak castles

Pevnosť Podunajské Biskupice

Perished fortress
Perished fortress
Municipality Bratislava
Bratislava district
Bratislava county

Pictures

Discussion

michal      05.10.2020  22:27:01
Pevnosť v Biskupiciach vznikla v dôsledku nebezpečenstva, ktoré hrozilo v 15. str. zo strany voľne sapohybujúcich husitských vojakov a lúpežných rytierov. Základom pevnosti bola priekopa, samotná pevnosť bola založená pred r. 1450.
Gabriel     25.09.2016  19:31:18
napr. www.biskupice.sk/files/documents/historia/história%20podunajských%20biskupíc.doc
Milan     24.09.2016  17:30:44
Bolo by v záujme veci uviesť aspoň zdroj informácie o tejto novouvedenej lokalite.