Pevnosť Podunajské Biskupice - Slovak castles

Pevnosť Podunajské Biskupice

Perished fortress
Perished fortress
Municipality Bratislava
Bratislava district
Bratislava county

Pictures

Discussion

Gabriel     25.09.2016  19:31:18
napr. www.biskupice.sk/files/documents/historia/história%20podunajských%20biskupíc.doc
Milan     24.09.2016  17:30:44
Bolo by v záujme veci uviesť aspoň zdroj informácie o tejto novouvedenej lokalite.