Rusovský hrad - Slovak castles

Rusovský hrad

Discussion

Filip     09.02.2020  11:11:36
Nepísal som pravdu. Ale ak by niekoho zaujímalo, tak na Gerulate neostali zvyšky stojaceho stredovekého hradu. Hrad vznikol v 13. storočí, keď už žili konkrétni ľudia a hrad bol významnou hraničnou pevnosťou v Uhorskom kráľovstve. Priamo na zvyškoch antickej Gerulaty je doložené slovanské osídlenie - chaty, jednoduché príbytky.
Filip        13.02.2017  18:05:33
V bratislavských Rusovciach je Rusovský kaštieľ (bývalý hrad) a rímsky vojenský tábor Gerulata, kde bol kastel. Obidve sú od seba dosť ďaleko... Tu je písané o Rusovskom kaštieli, bývalom hrade. https://sk.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1tie%C4%BE_v_Rusovciach
Filip     13.02.2017  17:49:27
Milý Jofo, toto si prečítaj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1tie%C4%BE_v_Rusovciach
Filip        11.02.2017  18:10:26
Chcem len upozorniť na chybu - z hradu Rusovce je dnes Rusovský kaštieľ (Bratislava - Rusovce)...
Jofo: Nie, hrad bol na mieste Gerulaty.
Milan        26.09.2011  17:10:15
Hrádok bol skutočne na mieste Gerulaty. Umelo navršený pahorok bol v záujme prezentácie rímskej stavby zlikvidovaný. Dokonca buldozerom.

Feedback adding

Name*:
E-mail:
Feedback*:
Fields signed * are obligatory!