Kaštieľ v Náne - Slovak castles

Kaštieľ v Náne

Nána

Manor-house
Manor-house
Municipality Nána
Nové Zámky district
Nitra county

Pictures

Discussion

Gabriel     12.09.2012  07:09:35
Kaštieľ spravcu ostrihomskej kapituly. Je na predaj. Stoji pri kostole. Je na malom pozemku - parciku.