Pevnosť Malé Kosihy - Slovak castles

Pevnosť Malé Kosihy

Perished fortress
Perished fortress
Municipality Malé Kosihy
Nové Zámky district
Nitra county

Pictures