Hrad Kokot - Slovak castles

Hrad Kokot

Perished castle
Perished castle
Municipality Štúrovo
Nové Zámky district
Nitra county

Discussion

chrobi       18.01.2016  13:15:39
asi ho nenajde nikto
újvárofce     16.01.2014  05:19:47
Ľudkovia, ten názov nebol motivovaný ničím vulgárnym. Podobné miestne názvy aj priezviská v niekoľkých krajinách znamenali a niekde dodnes znamenajú "kohút". Dnešný slovenský význam vznikol prenosom (na porovnanie: výraz "vták" sa takisto používa na označenie penisu). Tiež tu zaznelo, že oné slovo pochádza zo starej maďarčiny. Je však čisto slovanské. Je zreteľne zvukomalebného pôvodu a jeho najstarší dochovaný tvar je kokotU (U je tu tzv. tvrdý jer). Maďarské Kakat(h) vzniklo tak, že staromaďarské "o" v pôvodných maďarských slovách aj v starších výpožičkách z iných jazykov sa v istom štádiu vývoja posunulo smerom k "a", napr. moď-er > magyar; chorm- > három; solma > szalma; golenta > Galánta (byť zachovaná kontinuita používania medzi Slovákmi, dnes by bola "Hoľata") atď.
Milan     29.04.2011  23:29:25
Pre " michal". Jeden mám . Nazov-Boje pri Štúrove roku 1683 . Je to veduta pevnosti-palánky .FORTE DI PARKAM , zrejme od nejakého talianskeho autora. Pohľad z Ostrihomu . IN :kniha-V. kopčan, K. krajčovičová . Slovensko v tieni polmesiaca, vydal Osveta,1983.
Milan     29.04.2011  23:27:54
Pre " michal". Jeden mám . Nazov-Boje pri Štúrove roku 1683 . Je to veduta pevnosti-palánky .FORTE DI PARKAM , zrejme od nejakého talianskeho autora. Pohľad z Ostrihomu . IN :kniha-V. kopčan, K. krajčovičová . Slovensko v tieni polmesiaca, vydal Osveta,1983.
Milan     26.04.2011  22:13:45
Nemožno vidieť paralelu medzi lokalitou tu uvedených 2 hradov na území dnešného Štúrova a lokalitou 2 hradov pri Kolárove ? A snáď by ceľkom zapasoval indiferentný názov - Parkán . /nie som puritán ! /