Hrádok Kamenín - Slovak castles

Hrádok Kamenín

Perished castle
Perished castle
Municipality Kamenín
Nové Zámky district
Nitra county

Pictures