Hrádok Kamenín

Zaniknutý hrad
Zaniknutý hrad
obec Kamenín
Okres Nové Zámky
Nitriansky kraj