Kúria v Čate - Slovak castles

Kúria v Čate

Čata

Manor-house
Manor-house
Municipality Čata
Levice district
Nitra county