Kaštieľ v Náne - Slowakische Burgen

Kaštieľ v Náne

Nána

Gutshof
Gutshof
Gemeinde Nána
Bezirk Nové Zámky
Kreis Nitra

Diskussion

Gabriel     12.09.2012  07:09:35
Kaštieľ spravcu ostrihomskej kapituly. Je na predaj. Stoji pri kostole. Je na malom pozemku - parciku.