Kaštieľ v Náne - Châteaux slovaques

Kaštieľ v Náne

Nána

Castel
Castel
Municipalité Nána
Département Nové Zámky
Région Nitra

Discussion

Gabriel     12.09.2012  07:09:35
Kaštieľ spravcu ostrihomskej kapituly. Je na predaj. Stoji pri kostole. Je na malom pozemku - parciku.