Kaštieľ v Dolnom Hričove - Slovenské hrady

Kaštieľ v Dolnom Hričove

Dolný Hričov

Kaštieľ
Kaštieľ
obec Dolný Hričov
Okres Žilina
Žilinský kraj

Diskusia

Danka Majerčíková       02.10.2015  18:04:34
Kaštieľ vznikol už v 16.storočí ako zemepanská mýtnica s obranným charakterom. Podľa niektorých prameňov ho postavil koncom 16.storočia pre Turzovcov staviteľ Ján Kilian z Milána, ktorý prestaval aj bytčiansky kaštieľ. Je to poschodová budova, ktorá mala na prízemí priechod, kde sa vyberalo mýto. Priechod bol zrušený na začiatku 19.storočia. Kaštieľ má pôdorys v tvare obdĺžnika, pričom na každom rohu bola nárožná veža. Na začiatku 20.storočia pri úprave kaštieľa boli tri veže zbúrané, ponechali len jednu, podľa jej kruhového tvaru môžeme predpokladať, že všetky mohli byť kruhové. Posledná veža bola zbúraná pri adaptácii kaštieľa na kultúrny dom v rokoch 1955-1956. V prízemnej časti budovy sa dodnes zachovali gotické klenby. Dolný Hričov bol súčasťou bytčianskeho panstva, poslední majitelia Esterháziovci ho v roku 1868 predali bohatému obchodníkovi s drevom Leopoldovi Popperovi. Začiatkom 20.storočia odkúpilo kaštieľ od baróna Poppera urbárske spoločenstvo v Dolnom Hričove a dalo ho prestavať. Po roku 1948 kaštieľ prešiel do majetku štátu a sídlilo tu MNV, pošta, knižnica, osvetová beseda, kino a pod.
Dana Majerčíková       01.10.2015  08:47:12
Kaštieľ dal postaviť Juraj Turzo ako mýtnicu, sídlili tu panskí úradníci. Vlastne by sa ku kaštieľom nemal rátať, lebo neslúžil ako panské sídlo.