Žilinský hrad - Slovenské hrady

Žilinský hrad

Zaniknutý hrad Zaniknutý hrad
 
maps.google.com
Žilinský hrad - základy hradu
Žilinský hrad - základy hradu
©  Jofo  06.2008
Všetky obrázky (6)

Ďalšie názvy

1318 Zöldvarm, 1350 castrum Sylna, 1384 castrum Zilina, Silina, 1397 antiquam castrum eidem prope adianens = neďaleko mesta, 1398 castrum antiquam Zylina, 1454 castrum regis Solna

Stručný popis

Kráľovský hrad, ktorý sa ako príslušenstvo spomína od polovice 14. storočia. Zanikol v 15. storočí.

Jeho lokalita bola až donedávna neznáma, predpokladalo sa na základe textu listiny z roku 1397, že stál neďaleko stredovekého mesta.

Poloha

V súčasnosti, pri archeologickom prieskume v centre mesta Žilina, takmer vedľa farského kostola, boli nájdené jeho zvyšky. Aj pamiatkovo chránená budova fary stojí pravdopodobne na mieste hradu.

Literatúra:
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike, Slovenský úrad geodézie a kartografie v Slovenskej kartografii, Bratislava, 1990
Miroslav Plaček, Martin Bóna, Encyklopédia slovenských hradov, Slovart, Bratislava, 2007

Odkazy na iné stránky